Gréckokatolícky kalendár-farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

naspet April 2021 dopredu
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
      1
Naša prepodobná matka Mária Egyptská.
Hugo
2
Náš prepodobný otec Títus Divotvorca
Veľký Piatok/Zita
3
Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho. Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora
Richard
4
Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley
Izidor
5
Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci
Miroslava
6
Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov
Irena
7
Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup
Zoltán
8
Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés
Albert
9
Svätý mučeník Eupsychios
Milena
10
Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci
Igor
11
Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama
Július
12
Vzkriesenie spravodlivého Lazára. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup
Estera
13
Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci
Aleš
14
Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež
Justína
15
Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim
Fedor
16
Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia
Dana, Danica
17
Naši prep. o. Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup
Rudolf
18
Náš prep. otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu
Valér
19
Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry
Jela
20
Náš prepodobný otec Teodor Trichinas
Marcel
21
Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Perg
Ervín
22
Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky
Slavomír
23
Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
Vojtech
24
Svätý mučeník Sáva Stratilat
Juraj
25
Svätý apoštol a evanjelista Marek
Marek
26
Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup
Jaroslava
27
Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný. Náš prepodobný otec Štefan
Jaroslav
28
Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros. Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián
Jarmila
29
Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný Memnón Divotvorca
Lea
30
Svätý apoštol Jakub,brat sv.Jána Teológa
Anastázia